Ana sayfa Mobil Mobil telefon abone sayısı gelecek yıl 80 milyona ulaşacak

Mobil telefon abone sayısı gelecek yıl 80 milyona ulaşacak

BİT ürün ve hizmetlerinin diğer sektörlere nüfuzu, ekonominin geneli ve tüm sektörler için yenilikçiliğin geliştirilmesini ve verimlilik artışı elde edilmesini mümkün kılıyor.

14
0

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan derlenen bilgiye göre, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) piyasasının gelişimi, bu sektörün gayrisafi yurt içerisinde hasılaya (GSYH) yapacağı direk olarak katkının beraberinde diğer sektörlerin gelişimi için de kritik önem taşıyor.

BİT ürün ve hizmetlerinin diğer sektörlere nüfuzu, ekonominin geneli ve tüm sektörler için yenilikçiliğin geliştirilmesini ve verimlilik artışı elde edilmesini mümkün kılıyor.

Altyapıya dayalı rekabetin tesisini sağlamak üzere, altyapı işletmeciliği alanında eylül ayı itibarıyla 155 alternatif işletmeci yetkilendirildi. Bu işletmecilerden kendine ait fiber altyapıya sahip olanların fiber optik kablolarının toplam uzunluğu son bir senede % 18,8 artarak bu seneın ilk çeyreğinde 88 bin 956 km’ye ulaştı.

Yerleşik işletmecinin fiber optik kablolarının toplam uzunluğu ise bir senede % 8 artarak mart sonunda 307 bin 949 km’ye çıktı.

Sabit geniş bant erişim pazarında, abone sayısı bazında, DSL hizmeti veren alternatif internet servis sağlayıcılarının pazar payı, bu seneın mart ayında % 17,2 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde kablo internet hizmetinin pazar payı % 7’den % 7,8’e yükseldi.

Mart ayı itibarıyla mobil haberleşme hizmetlerini kullanan toplam abone sayısı 81,8 000 000 oldu. 2016’da sunulmaya başlanan 4,5G hizmeti aktif abone sayısı aynı dönemde 49,2 milyona ulaştı.

Mart 2019 itibarıyla 61,1 000 000 olan toplam mobil geniş bant abone sayısı % 3’lük artışla Mart 2020’de 62,9 milyona yükseldi.

Mobil telefon abone sayısının bu seneın sonunda 82,5 milyona, önümüzdeki yılın sonu itibarıyla ise 84 milyona çıkması öngörülüyor.

Toplam geniş bant abone sayısı, bir senede % 3,6 artış göstererek martta 77,4 milyona ulaştı.

Geniş bant abone sayısının bu seneın sonunda 78,2 milyona, önümüzdeki yıl da 80 milyona ulaşması planlanıyor.

Mart 2020 itibarıyla geniş bant abone yoğunluğu, Türkiye için % 93,1 iken bu oran OECD ülkelerinde Aralık 2019 itibarıyla % 144,2 olarak gerçekleşti. Türkiye’deki söz konusu yoğunluğun bu sene sonunda % 93,1, 2021’de de % 94,1 olacağı tahmin ediliyor.