Büyük Patlama’ya Meydan Okuyan Bilim İnsanı Kabul Görmüyor

 Büyük Patlama’ya Meydan Okuyan Bilim İnsanı Kabul Görmüyor

Kainatın oluşumuna dair elimizde olan en âlâ teorilerden birisi Büyük Patlama. Bu teoriye nazaran cihanımız 13,8 milyar yıl evvel yaşanan bir patlamadan yayılan kimyasal elementlerin soğuması sonucunda oluştu. Asrî astronominin neredeyse tüm faaliyeti bu patlama teorisi üzerinde inşa edildi.

Bununla birlikte bir bilim adamı, Büyük Patlama teorisine meydan okudu. Nükleer füzyon araştırma şirketi LPPFusion‘dan Eric J. Lerner, Büyük Patlama sonucunda oluştuğu düşünülen üç kıymetli füzyon üzerinde ağır araştırmalar yürüttü. Bilim kişileri makul ölçülerdeki helyum, döteryum (ağır hidrojen) ve lityumun Büyük Patlama sonucunda ortaya çıkan kimyasal element çok sıcak bulutlarında yaşanan füzyon reaksiyonları sonucunda oluştuğunu düşünüyordu.

Lerner, kendisinin ve öbür bilim kişilerinin araştırmalarının, yaşlı yıldızların gözlemine dayanan bu tezle bağdaşmadığını düşünüyor. Bilim kişisi, yaşlı yıldızlardaki helyumun Büyük Patlama’nın nükleosentez teorisine nazaran yarıdan daha az, lityumun ise onda birinden daha az olduğunu gözlemlemiş. Nükleosentez teorisi, evrenin kütlesinin dörtte birinin helyumdan oluştuğunu ileri sürüyor.

Helyum ve lityum ölçüleri arasındaki uyuşmazlık

“The Big Bang Never Happened” (Büyük Patlama Asla Yaşanmadı) kitabının da muharriri olan Lerner, galaksimizdeki birinci yıldızların oluşumundan evvel helyum ya da lityumun ortaya çıkmadığını savunuyor. Kainattaki lityumun ölçüsüne dair bu uyuşmazlığın astronomlar arasında bir müddettir bilindiğini söyleyen Lerner, buna karşın Büyük Patlama’ya yönelik meydan okumaların bilim kişileri tarafından reddedildiğini belirtiyor. Bunlar arasında, gizli cihan teorisi, Hubble sabiti meseleleri ve karanlık unsura ait kanıtların bulunamaması da yan alıyor.

Lerner, Büyük Patlama’nın gerçek olması durumunda unsur ve karşı unsurun yok olmasıyla sonuçlanacağını, gözlemlenen husus yoğunluğunun yüz milyarlarca defa daha az olması gerektiğini öne sürüyor. Bilim kişisine nazaran bu çelişkiden kurtulmak için Büyük Patlama teorisine unsur ile karşı husus arasında bir asimetri gerekiyor. Ama protonun parçalanması üzere varsayımlar, deneylerce kanıtlanamıyor.

Lerner’in karşı çıktığı bir gayrı tez da kainatın genişlemesi. Lerner’e nazaran cihan Büyük Patlama’nın öne sürdüğü üzere genişleseydi, uzak galaksilerin yüzey parlaklıkları hengam içerisinde azalırdı. Lerner’e nazaran buna dair de bir kanıt bulunmuyor.

Lerner, kozmolojinin gelişebilmesi için Büyük Patlama’nın temel hipotezinden vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyor. Ona nazaran, kozmolojideki gerçek buhran Büyük Patlama’nın hiçbir hengam var olmaması.

Lerner’in tezleri kabul görmüyor

Hafif Elementlerin Galaktik Kökenleri (GOLE) hipotezinin gözlemlerle Büyük Patlama’dan daha çokça uyduğunu söyleyen Lerner, helyum, lityum ve ağır hidrojenin birinci yıldızlar tarafından üretildiğini savunuyor.

Bununla birlikte herkes Lerner’le birebir fikirde değil. University of Southern California profesörlerinden Vahé Peroomian, Lerner’in argümanlarının “iler fiyat yanı olmadığını” düşünenlerden. Peroomian, Büyük Patlama’yı reddeden bilim kişisine kuşkuyla yaklaşılması gerektiğini söylüyor. Peroomian, Büyük Patlama’dan kalan radyasyonun kanıtı olan kozmik mikrodalga art planın kozmolojik teorinin temel taşlarından olduğuna ve Lerner’in buna itiraz edemediğine dikkat çekiyor.

Öte yandan bilim kişileri, örneğin karanlık maddeyi gözlemleyemeseler bile, onun galaksilere ve yıldızlara uyguladığı çekimi ölçebiliyorlar.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın

Çerez Örnek