Bilim İnsanları, Balinaları Uzaydan Gözlemleyecek

 Bilim İnsanları, Balinaları Uzaydan Gözlemleyecek

Boston’da mahal alan New England Aquarium ve Draper of Cambridge, balinaların neslinin tükenmesini önlemek için en son teknolojik eserleri kullanarak yeni gözlem sistemleri kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor. Proje ekibi, uydular ve radar üzere teknolojilerden yararlanarak okyanustaki balina nüfusunu detaylı bir biçimde inceleme fırsatı elde edecek. Birkaç yıl içinde son halini alması planlanan girişimin ekibi, bu iş için yekunda 1 milyon dolar bedelinde yatırım yaptı.

Proje, epeyce karmaşık metotlarla elde edilen donelerden ve birçok gözlemden oluşuyor lakin bu süreçlerin tersine girişimin ismi, anlaması epey kolay ve ana fikre dair başlarda soru işareti bırakmaz nitelikte. ‘Uzaydan Balina Sayma’ olarak isimlendirilen girişim, Avrupa’daki uzay ajanslarından amatör radyo operatörlerine kadar uzanan geniş bir menşe havuzundan doneler toplayacak. Bu sayede balinaların okyanusta bulundukları kesimlerin bir haritası çıkarılabilecek. Doğal hayatı müdafaa öbekleri da böylece balinaları daha yakından kayıt altına alabilecek. Buna ek olarak, balinaların okyanusun malûm bir mekanından gayrı bir bölgesine yönelmesinin asıl sebebi de daha net anlaşılabilecek.

Yeni girişim, balinalar için umut ışığı olabilir

Havadan yapılan gözlemler, okyanuslardaki balina nüfusunu tespit etmek için en sık kullanılan metotlardan biri. Ama bu sistemin kimi eksileri de bulunuyor. Hayli pahalı bir metot olmasının yanı sıra hava kaidelerinin elverişli olmaması da yapılan gözlemlerin kalitesini büyük bir ölçüde etkiliyor.

Proje ekibi, hususî tasarlanmış algoritmalar kullanan yeni bir teknolojiye imza atarak balinalarla ilgili elde edilen dataları detaylı bir formda inceleyebilecekler. Girişim ekibi, geliştirdikleri teknolojinin tam olarak nasıl bir hal alacağını şimdi kestiremiyor lakin ekip, balinaların Yerküre genelindeki hareketlerini izlemenin en büyük maksatları olduğunu belirtiyor.

Bu yeni teknoloji sayesinde Dünya’daki okyanusların tamamında balina nüfuslarını yakından kayıt altına almak mümkün olacak. Ancak şu anda New England sularının incelenmesi hayli büyük kıymet taşıyor. Bu kesimin suları, Kuzey Atlantik balinası olarak isimlendirilen ve tehlike altındaki bir balina cinsine hane sahipliği yapıyor. Yaklaşık 400 üyesinin hayatta kaldığı balina çeşidi, soyunun yok olmasıyla burun buruna. Yeni teknoloji sayesinde kesimden elde edilen datalar, bu çeşidin korunması için yapılan çalışmalara epeyce büyük ekler sunabilir.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın

Çerez Örnek